Forecast sa loob ng 14 na araw Antalya

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Antalya.


Linggo, Marso 3
Madaming araw, may ilang ulap

/ 19°

Wind direction
3
Sun 80%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 4
Lunes, Marso 4
Madaming araw, may ilang ulap

/ 19°

Wind direction
3
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 4
Martes, Marso 5
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

11° / 18°

Wind direction
3
Sun 35%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 6.5 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 3
Miyerkules, Marso 6
Araw at may posibilidad ng konting ulan

10° / 18°

Wind direction
3
Sun 85%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 40%
UV index 4
Huwebes, Marso 7
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 19°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 4
Biyernes, Marso 8
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 19°

Wind direction
3
Sun 90%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 70%
UV index 4

Sabado, Marso 9
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 19°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 4
Linggo, Marso 10
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 18°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 4
Lunes, Marso 11
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

12° / 18°

Wind direction
2
Sun 85%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.5 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 3
Martes, Marso 12
Araw at may posibilidad ng konting ulan

12° / 18°

Wind direction
2
Sun 75%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 75%
UV index 3
Miyerkules, Marso 13
Araw at may posibilidad ng konting ulan

13° / 19°

Wind direction
2
Sun 80%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 65%
UV index 3

Huwebes, Marso 14
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

13° / 19°

Wind direction
2
Sun 80%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 25%
UV index 4
Biyernes, Marso 15
Araw at may posibilidad ng konting ulan

13° / 18°

Wind direction
2
Sun 70%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 70%
UV index 3
Sabado, Marso 16
Araw, pero may ilang ulan

13° / 19°

Wind direction
2
Sun 60%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 4.5 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 3
Linggo, Marso 17
Araw, pero may ilang ulan

14° / 18°

Wind direction
2
Sun 65%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 3