Forecast sa loob ng 14 na araw Jinan

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Jinan.


Lunes, Marso 4
Madalas na araw, may ulap din

/ 13°

Wind direction
2
Sun 45%

Madalas na araw, may ulap din

Kabuuang presipitasyon 0.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 4
Martes, Marso 5
Maulap na may kaunting ambon

/

Wind direction
3
Sun 5%

Maulap na may kaunting ambon

Kabuuang presipitasyon 1.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 40%
UV index 0
Miyerkules, Marso 6
Madalas na araw, may ulap din

/

Wind direction
3
Sun 55%

Madalas na araw, may ulap din

Kabuuang presipitasyon 0.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 3
Huwebes, Marso 7
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 11°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 4
Biyernes, Marso 8
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 15°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 4
Sabado, Marso 9
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 17°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 4

Linggo, Marso 10
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 18°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 4
Lunes, Marso 11
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 16°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 4
Martes, Marso 12
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 17°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 4
Miyerkules, Marso 13
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

10° / 17°

Wind direction
3
Sun 80%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 3
Huwebes, Marso 14
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

/ 14°

Wind direction
3
Sun 65%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 25%
UV index 3

Biyernes, Marso 15
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

/ 12°

Wind direction
3
Sun 65%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 25%
UV index 3
Sabado, Marso 16
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

/ 13°

Wind direction
3
Sun 70%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 3
Linggo, Marso 17
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

/ 14°

Wind direction
3
Sun 85%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 4