Forecast sa loob ng 14 na araw Tulamben

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Tulamben.


Miyerkules, Abril 24
Araw, pero may ilang ulan

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 35%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 7.5 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 12
Huwebes, Abril 25
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 50%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 6.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 12
Biyernes, Abril 26
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

27° / 31°

Wind direction
3
Sun 75%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 5.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 9
Sabado, Abril 27
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

27° / 31°

Wind direction
3
Sun 85%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 6.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 10
Linggo, Abril 28
Araw, pero may ilang ulan

27° / 31°

Wind direction
3
Sun 90%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 4.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 11
Lunes, Abril 29
Araw, pero may ilang ulan

27° / 31°

Wind direction
3
Sun 85%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 80%
UV index 10

Martes, Abril 30
Araw, pero may ilang ulan

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 80%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 10
Miyerkules, Mayo 1
Araw, pero may ilang ulan

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 75%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 8
Huwebes, Mayo 2
Araw, pero may ilang ulan

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 75%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 9
Biyernes, Mayo 3
Araw, pero may ilang ulan

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 80%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 9
Sabado, Mayo 4
Araw, pero may ilang ulan

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 80%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 80%
UV index 8

Linggo, Mayo 5
Araw at may posibilidad ng konting ulan

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 80%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 3 mm
Tsansa ng presipitasyon 75%
UV index 9
Lunes, Mayo 6
Araw, pero may ilang ulan

26° / 30°

Wind direction
3
Sun 85%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3 mm
Tsansa ng presipitasyon 80%
UV index 8
Martes, Mayo 7
Araw, pero may ilang ulan

26° / 30°

Wind direction
3
Sun 85%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 80%
UV index 8