Forecast sa loob ng 48 oras Tulamben

Ang panahon bawat oras sa darating na 48 na oras sa Tulamben.


03:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

28°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

27°

Raindrop

1mm

06:00 AM

Posible ang malalakas na ulan

Posible ang malalakas na ulan

27°

Raindrop

1.4mm

07:00 AM

Posible ang malalakas na ulan

Posible ang malalakas na ulan

28°

Raindrop

1.4mm

08:00 AM

Posible ang malalakas na ulan

Posible ang malalakas na ulan

28°

Raindrop

1.4mm

09:00 AM

Posible ang malalakas na ulan

Posible ang malalakas na ulan

29°

Raindrop

1.5mm

10:00 AM

Araw, pero may ilang ulan

Araw, pero may ilang ulan

29°

Raindrop

0.6mm

11:00 AM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

30°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

30°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

30°

Raindrop

0mm


02:00 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

30°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

29°

Raindrop

0.1mm

04:00 PM

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Araw at may posibilidad ng konting ulan

29°

Raindrop

0.3mm

05:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

28°

Raindrop

0.4mm

06:00 PM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

28°

Raindrop

0.2mm

07:00 PM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

28°

Raindrop

0mm

08:00 PM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

28°

Raindrop

0.2mm

09:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

28°

Raindrop

0.8mm

10:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

28°

Raindrop

0.3mm

11:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

28°

Raindrop

0mm


12:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0.1mm

02:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0.1mm

03:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

28°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

28°

Raindrop

0mm

09:00 AM

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Araw at may posibilidad ng konting ulan

29°

Raindrop

0.2mm


10:00 AM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

30°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

30°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

30°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Araw, pero may ilang ulan

Araw, pero may ilang ulan

30°

Raindrop

0.4mm

02:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

29°

Raindrop

0.7mm

03:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

29°

Raindrop

0.9mm

04:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

29°

Raindrop

0.7mm

05:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

29°

Raindrop

0.6mm

06:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

28°

Raindrop

0.7mm

07:00 PM

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

28°

Raindrop

1.1mm


08:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

28°

Raindrop

0.8mm

09:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

28°

Raindrop

0.6mm

10:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

27°

Raindrop

0.3mm

11:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0.1mm

12:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

27°

Raindrop

0.1mm

01:00 AM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

27°

Raindrop

0.1mm

02:00 AM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

27°

Raindrop

0.1mm