Forecast sa loob ng 14 na araw Xining

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Xining.


Martes, Hulyo 16
Abuhin at may ilang oras na ulan

14° / 19°

Wind direction
3
Sun 5%

Abuhin at may ilang oras na ulan

Kabuuang presipitasyon 17.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 2
Miyerkules, Hulyo 17
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

12° / 25°

Wind direction
3
Sun 80%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 10
Huwebes, Hulyo 18
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

12° / 26°

Wind direction
3
Sun 85%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 25%
UV index 10
Biyernes, Hulyo 19
Araw at may posibilidad ng konting ulan

13° / 27°

Wind direction
3
Sun 75%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 55%
UV index 9
Sabado, Hulyo 20
Araw, pero may ilang ulan

14° / 25°

Wind direction
3
Sun 55%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 6
Linggo, Hulyo 21
Araw at may posibilidad ng konting ulan

13° / 26°

Wind direction
3
Sun 85%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 50%
UV index 10

Lunes, Hulyo 22
Araw at may posibilidad ng konting ulan

14° / 26°

Wind direction
3
Sun 70%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 75%
UV index 8
Martes, Hulyo 23
Araw, pero may ilang ulan

14° / 24°

Wind direction
3
Sun 45%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 4
Miyerkules, Hulyo 24
Araw, pero may ilang ulan

13° / 23°

Wind direction
3
Sun 55%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 4.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 5
Huwebes, Hulyo 25
Araw, pero may ilang ulan

13° / 24°

Wind direction
3
Sun 70%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 6
Biyernes, Hulyo 26
Araw, pero may ilang ulan

13° / 24°

Wind direction
3
Sun 65%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 4.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 7

Sabado, Hulyo 27
Araw, pero may ilang ulan

13° / 24°

Wind direction
3
Sun 80%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 80%
UV index 7
Linggo, Hulyo 28
Araw, pero may ilang ulan

13° / 24°

Wind direction
3
Sun 75%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 7
Lunes, Hulyo 29
Araw, pero may ilang ulan

13° / 23°

Wind direction
3
Sun 70%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 6
Martes, Hulyo 30
Araw at may posibilidad ng konting ulan

14° / 24°

Wind direction
3
Sun 75%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 75%
UV index 6