Forecast sa loob ng 14 na araw Yerevan

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Yerevan.


Lunes, Marso 4
Madaming araw, may ilang ulap

/ 11°

Wind direction
2
Sun 80%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 4
Martes, Marso 5
Nagniningning na maaliwalas na panahon

/ 13°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 4
Miyerkules, Marso 6
Madalas na araw, may ulap din

/ 13°

Wind direction
2
Sun 35%

Madalas na araw, may ulap din

Kabuuang presipitasyon 0.5 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 3
Huwebes, Marso 7
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 12°

Wind direction
2
Sun 50%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 70%
UV index 3
Biyernes, Marso 8
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 12°

Wind direction
1
Sun 80%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 35%
UV index 3
Sabado, Marso 9
Madaming araw, may ilang ulap

/ 11°

Wind direction
2
Sun 65%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 30%
UV index 3

Linggo, Marso 10
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 11°

Wind direction
2
Sun 60%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 65%
UV index 3
Lunes, Marso 11
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 10°

Wind direction
2
Sun 70%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 60%
UV index 3
Martes, Marso 12
Madaming araw, may ilang ulap

/ 11°

Wind direction
2
Sun 80%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 1 mm
Tsansa ng presipitasyon 30%
UV index 4
Miyerkules, Marso 13
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 11°

Wind direction
2
Sun 65%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 65%
UV index 3
Huwebes, Marso 14
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 11°

Wind direction
2
Sun 70%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 70%
UV index 3

Biyernes, Marso 15
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 12°

Wind direction
2
Sun 75%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 40%
UV index 4
Sabado, Marso 16
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 13°

Wind direction
2
Sun 75%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 40%
UV index 4
Linggo, Marso 17
Araw at may posibilidad ng konting ulan

/ 14°

Wind direction
2
Sun 65%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 40%
UV index 3