Forecast sa loob ng 14 na araw Bhiwandi

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Bhiwandi.


Martes, Hulyo 16
Abuhin at malakas na pag-ulan

26° / 29°

Wind direction
3
Sun 5%

Abuhin at malakas na pag-ulan

Kabuuang presipitasyon 66.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 0
Miyerkules, Hulyo 17
Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

26° / 30°

Wind direction
3
Sun 10%

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Kabuuang presipitasyon 27.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 4
Huwebes, Hulyo 18
Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 15%

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Kabuuang presipitasyon 31.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 7
Biyernes, Hulyo 19
Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 15%

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Kabuuang presipitasyon 35.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 3
Sabado, Hulyo 20
Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 10%

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Kabuuang presipitasyon 36.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 3
Linggo, Hulyo 21
Abuhin at may ilang oras na ulan

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 20%

Abuhin at may ilang oras na ulan

Kabuuang presipitasyon 26.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 4

Lunes, Hulyo 22
Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

27° / 30°

Wind direction
3
Sun 15%

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Kabuuang presipitasyon 27.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 3
Martes, Hulyo 23
Abuhin at malakas na pag-ulan

27° / 31°

Wind direction
3
Sun 25%

Abuhin at malakas na pag-ulan

Kabuuang presipitasyon 31.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 4
Miyerkules, Hulyo 24
Posible ang malalakas na ulan

28° / 31°

Wind direction
3
Sun 30%

Posible ang malalakas na ulan

Kabuuang presipitasyon 29.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 5
Huwebes, Hulyo 25
Posible ang malalakas na ulan

28° / 31°

Wind direction
3
Sun 35%

Posible ang malalakas na ulan

Kabuuang presipitasyon 24.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 5
Biyernes, Hulyo 26
Posible ang malalakas na ulan

28° / 31°

Wind direction
3
Sun 35%

Posible ang malalakas na ulan

Kabuuang presipitasyon 21.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 5

Sabado, Hulyo 27
Posible ang malalakas na ulan

28° / 31°

Wind direction
3
Sun 40%

Posible ang malalakas na ulan

Kabuuang presipitasyon 18.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 5
Linggo, Hulyo 28
Posible ang malalakas na ulan

27° / 31°

Wind direction
3
Sun 35%

Posible ang malalakas na ulan

Kabuuang presipitasyon 18.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 5
Lunes, Hulyo 29
Posible ang malalakas na ulan

27° / 31°

Wind direction
3
Sun 30%

Posible ang malalakas na ulan

Kabuuang presipitasyon 17.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 4
Martes, Hulyo 30
Posible ang malalakas na ulan

27° / 31°

Wind direction
3
Sun 35%

Posible ang malalakas na ulan

Kabuuang presipitasyon 12.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 5