Forecast sa loob ng 48 oras Bishkek

Ang panahon bawat oras sa darating na 48 na oras sa Bishkek.


01:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Raindrop

0.06mm

02:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Raindrop

0.07mm

03:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Raindrop

0.06mm

04:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Raindrop

0.1mm

05:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

-1°

Raindrop

0.1mm

06:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

-2°

Raindrop

0.1mm

07:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

-3°

Raindrop

0.1mm

08:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

-4°

Raindrop

0.1mm

09:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

-4°

Raindrop

0.1mm

10:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

-3°

Raindrop

0.2mm

11:00 AM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

-2°

Raindrop

0.3mm


12:00 PM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

-1°

Raindrop

0.3mm

01:00 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

Raindrop

0.1mm

02:00 PM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

Raindrop

0mm

03:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

Raindrop

0mm

04:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

Raindrop

0mm

05:00 PM

Halo ng kaunting ulan at nieve

Halo ng kaunting ulan at nieve

Raindrop

0.2mm

06:00 PM

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Maulap na may kaunting pagbuhos ng nieve

Raindrop

0.3mm

07:00 PM

Halo ng kaunting ulan at nieve

Halo ng kaunting ulan at nieve

Raindrop

0.2mm

08:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

Raindrop

0.1mm

09:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

Raindrop

0mm


10:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

Raindrop

0mm

11:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

Raindrop

0mm

12:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

-3°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

-4°

Raindrop

0mm

02:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

-4°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

-5°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

-5°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

-6°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

-6°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

-6°

Raindrop

0mm


08:00 AM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

-5°

Raindrop

0mm

09:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

-4°

Raindrop

0mm

10:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

-3°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Raindrop

0mm

12:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Raindrop

0mm

01:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Raindrop

0mm

02:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Raindrop

0mm

03:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Raindrop

0mm

04:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Raindrop

0mm

05:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Raindrop

0mm


06:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Raindrop

0mm

07:00 PM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

Raindrop

0mm

08:00 PM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

Raindrop

0mm

09:00 PM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

Raindrop

0mm

10:00 PM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

Raindrop

0mm

11:00 PM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

Raindrop

0mm

12:00 AM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

-2°

Raindrop

0mm