Forecast sa loob ng 14 na araw Huế

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Huế.


Lunes, Marso 4
Madaming araw, may ilang ulap

19° / 31°

Wind direction
1
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 12
Martes, Marso 5
Madaming araw, may ilang ulap

21° / 36°

Wind direction
1
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 12
Miyerkules, Marso 6
Madaming araw, may ilang ulap

23° / 35°

Wind direction
1
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 12
Huwebes, Marso 7
Araw at may posibilidad ng konting ulan

22° / 27°

Wind direction
2
Sun 30%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 40%
UV index 6
Biyernes, Marso 8
Madalas na araw, may ulap din

21° / 25°

Wind direction
2
Sun 50%

Madalas na araw, may ulap din

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 7
Sabado, Marso 9
Madaming araw, may ilang ulap

20° / 26°

Wind direction
2
Sun 80%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 10

Linggo, Marso 10
Madaming araw, may ilang ulap

21° / 27°

Wind direction
2
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 11
Lunes, Marso 11
Madaming araw, may ilang ulap

22° / 32°

Wind direction
3
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 8
Martes, Marso 12
Araw at may posibilidad ng konting ulan

22° / 30°

Wind direction
3
Sun 80%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 55%
UV index 9
Miyerkules, Marso 13
Madaming araw, may ilang ulap

22° / 31°

Wind direction
3
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 9
Huwebes, Marso 14
Madaming araw, may ilang ulap

22° / 34°

Wind direction
3
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 10

Biyernes, Marso 15
Madaming araw, may ilang ulap

24° / 34°

Wind direction
3
Sun 80%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 9
Sabado, Marso 16
Madaming araw, may ilang ulap

24° / 34°

Wind direction
3
Sun 80%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 9
Linggo, Marso 17
Araw at may posibilidad ng konting ulan

24° / 32°

Wind direction
3
Sun 75%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 60%
UV index 9