Forecast sa loob ng 14 na araw Huế

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Huế.


Martes, Hulyo 16
Mga kulog at kidlat, minsan may araw

24° / 31°

Wind direction
3
Sun 35%

Mga kulog at kidlat, minsan may araw

Kabuuang presipitasyon 10.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 9
Miyerkules, Hulyo 17
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

25° / 30°

Wind direction
3
Sun 30%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 9 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 8
Huwebes, Hulyo 18
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

25° / 32°

Wind direction
2
Sun 45%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 9.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 10
Biyernes, Hulyo 19
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

24° / 31°

Wind direction
2
Sun 30%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 6.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 6
Sabado, Hulyo 20
Araw at may posibilidad ng konting ulan

26° / 32°

Wind direction
3
Sun 35%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 75%
UV index 6
Linggo, Hulyo 21
Araw at may posibilidad ng konting ulan

27° / 33°

Wind direction
3
Sun 50%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 60%
UV index 8

Lunes, Hulyo 22
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

27° / 34°

Wind direction
3
Sun 65%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.5 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 9
Martes, Hulyo 23
Ulap na parang belo, may araw din

28° / 35°

Wind direction
3
Sun 55%

Ulap na parang belo, may araw din

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 7
Miyerkules, Hulyo 24
Ulap na parang belo, may araw din

28° / 34°

Wind direction
3
Sun 50%

Ulap na parang belo, may araw din

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 6
Huwebes, Hulyo 25
Madalas na araw, may ulap din

28° / 34°

Wind direction
3
Sun 50%

Madalas na araw, may ulap din

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 7
Biyernes, Hulyo 26
Madalas na araw, may ulap din

29° / 35°

Wind direction
3
Sun 35%

Madalas na araw, may ulap din

Kabuuang presipitasyon 0.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 5

Sabado, Hulyo 27
Ulap na parang belo, may araw din

29° / 35°

Wind direction
3
Sun 50%

Ulap na parang belo, may araw din

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 7
Linggo, Hulyo 28
Madalas na araw, may ulap din

28° / 34°

Wind direction
3
Sun 30%

Madalas na araw, may ulap din

Kabuuang presipitasyon 0.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 25%
UV index 5
Lunes, Hulyo 29
Madaming ulap at kaunting araw

28° / 33°

Wind direction
3
Sun 25%

Madaming ulap at kaunting araw

Kabuuang presipitasyon 0.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 25%
UV index 4
Martes, Hulyo 30
Ulap na parang belo, may araw din

28° / 35°

Wind direction
3
Sun 45%

Ulap na parang belo, may araw din

Kabuuang presipitasyon 0.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 6