Forecast sa loob ng 48 oras Huế

Ang panahon bawat oras sa darating na 48 na oras sa Huế.


02:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

18°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

18°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

18°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

18°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

18°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

18°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

19°

Raindrop

0mm

09:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

20°

Raindrop

0mm

10:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

21°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

22°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

23°

Raindrop

0mm


01:00 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

23°

Raindrop

0mm

02:00 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

24°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

24°

Raindrop

0mm

04:00 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

23°

Raindrop

0mm

05:00 PM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

23°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

22°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

21°

Raindrop

0mm

08:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

21°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

21°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm


11:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm

12:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm

02:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

19°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

20°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

22°

Raindrop

0mm


09:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

25°

Raindrop

0mm

10:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

27°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

29°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

30°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

31°

Raindrop

0mm

02:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

31°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

31°

Raindrop

0mm

04:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

31°

Raindrop

0mm

05:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

29°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

27°

Raindrop

0mm


07:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

25°

Raindrop

0mm

08:00 PM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

24°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

24°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

24°

Raindrop

0mm

11:00 PM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

23°

Raindrop

0mm

12:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

23°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

23°

Raindrop

0mm