Forecast sa loob ng 14 na araw Iloilo City

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Iloilo City.


Lunes, Marso 4
Nagniningning na maaliwalas na panahon

25° / 33°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 14
Martes, Marso 5
Nagniningning na maaliwalas na panahon

25° / 33°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 14
Miyerkules, Marso 6
Nagniningning na maaliwalas na panahon

25° / 33°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 13
Huwebes, Marso 7
Nagniningning na maaliwalas na panahon

25° / 31°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 13
Biyernes, Marso 8
Nagniningning na maaliwalas na panahon

25° / 31°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 13
Sabado, Marso 9
Nagniningning na maaliwalas na panahon

25° / 31°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 13

Linggo, Marso 10
Nagniningning na maaliwalas na panahon

25° / 31°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 13
Lunes, Marso 11
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

26° / 30°

Wind direction
4
Sun 85%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 12
Martes, Marso 12
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

26° / 30°

Wind direction
3
Sun 85%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 12
Miyerkules, Marso 13
Nagniningning na maaliwalas na panahon

26° / 30°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 12
Huwebes, Marso 14
Nagniningning na maaliwalas na panahon

26° / 30°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 13

Biyernes, Marso 15
Nagniningning na maaliwalas na panahon

26° / 30°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 12
Sabado, Marso 16
Nagniningning na maaliwalas na panahon

26° / 31°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 12
Linggo, Marso 17
Nagniningning na maaliwalas na panahon

26° / 30°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 12