Forecast sa loob ng 48 oras Kano

Ang panahon bawat oras sa darating na 48 na oras sa Kano.


08:00 PM

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

34°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

32°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

31°

Raindrop

0mm

11:00 PM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

31°

Raindrop

0mm

12:00 AM

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

30°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

30°

Raindrop

0mm

02:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

29°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

29°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

28°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

28°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

27°

Raindrop

0mm


07:00 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

29°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

32°

Raindrop

0mm

09:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

35°

Raindrop

0mm

10:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

37°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

39°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

41°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

42°

Raindrop

0mm

02:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

43°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

43°

Raindrop

0mm

04:00 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

43°

Raindrop

0mm


05:00 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

42°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

39°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

38°

Raindrop

0mm

08:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

36°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

34°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

33°

Raindrop

0mm

11:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

32°

Raindrop

0mm

12:00 AM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

32°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

31°

Raindrop

0mm

02:00 AM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

30°

Raindrop

0mm


03:00 AM

Malinaw na may mga ulap na parang belo

Malinaw na may mga ulap na parang belo

29°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Malinaw na may mga ulap na parang belo

Malinaw na may mga ulap na parang belo

29°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

29°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

Ulap na parang belo, may paglilinaw din

28°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

28°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

32°

Raindrop

0mm

09:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

35°

Raindrop

0mm

10:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

38°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

40°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

42°

Raindrop

0mm


01:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

42°

Raindrop

0mm

02:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

43°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

43°

Raindrop

0mm

04:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

43°

Raindrop

0mm

05:00 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

43°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

40°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

38°

Raindrop

0mm