Forecast sa loob ng 14 na araw Kota

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Kota.


Martes, Hulyo 16
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

28° / 35°

Wind direction
1
Sun 40%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 9 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 11
Miyerkules, Hulyo 17
Mga kulog at kidlat, minsan may araw

29° / 35°

Wind direction
1
Sun 45%

Mga kulog at kidlat, minsan may araw

Kabuuang presipitasyon 27.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 100%
UV index 9
Huwebes, Hulyo 18
Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

27° / 32°

Wind direction
1
Sun 15%

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Kabuuang presipitasyon 12.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 5
Biyernes, Hulyo 19
Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

27° / 31°

Wind direction
1
Sun 25%

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Kabuuang presipitasyon 13.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 4
Sabado, Hulyo 20
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

26° / 32°

Wind direction
3
Sun 35%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 8.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 5
Linggo, Hulyo 21
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

27° / 32°

Wind direction
3
Sun 30%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 7.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 5

Lunes, Hulyo 22
Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

26° / 31°

Wind direction
4
Sun 25%

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Kabuuang presipitasyon 9.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 5
Martes, Hulyo 23
Maulap na may kaunting ulan

26° / 30°

Wind direction
3
Sun 15%

Maulap na may kaunting ulan

Kabuuang presipitasyon 7.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 2
Miyerkules, Hulyo 24
Maulap na may kaunting ulan

26° / 30°

Wind direction
4
Sun 15%

Maulap na may kaunting ulan

Kabuuang presipitasyon 4.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 2
Huwebes, Hulyo 25
Maulap na may kaunting ulan

26° / 31°

Wind direction
4
Sun 25%

Maulap na may kaunting ulan

Kabuuang presipitasyon 3.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 80%
UV index 3
Biyernes, Hulyo 26
Maulap na may kaunting ambon

26° / 32°

Wind direction
3
Sun 25%

Maulap na may kaunting ambon

Kabuuang presipitasyon 1.9 mm
Tsansa ng presipitasyon 60%
UV index 4

Sabado, Hulyo 27
Araw at may posibilidad ng konting ulan

26° / 31°

Wind direction
3
Sun 30%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 75%
UV index 4
Linggo, Hulyo 28
Araw, pero may ilang ulan

26° / 32°

Wind direction
3
Sun 30%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 4
Lunes, Hulyo 29
Araw, pero may ilang ulan

26° / 30°

Wind direction
3
Sun 30%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 9.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 4
Martes, Hulyo 30
Araw, pero may ilang ulan

26° / 31°

Wind direction
3
Sun 30%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 6.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 4