Forecast sa loob ng 48 oras Kota

Ang panahon bawat oras sa darating na 48 na oras sa Kota.


07:30 AM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

30°

Raindrop

0mm

08:30 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

30°

Raindrop

0mm

09:30 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

31°

Raindrop

0mm

10:30 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

32°

Raindrop

0.1mm

11:30 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

33°

Raindrop

0.1mm

12:30 PM

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Araw at may posibilidad ng konting ulan

34°

Raindrop

0.2mm

01:30 PM

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

34°

Raindrop

0.4mm

02:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

34°

Raindrop

0.4mm

03:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

34°

Raindrop

0.6mm

04:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

34°

Raindrop

0.9mm

05:30 PM

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

33°

Raindrop

0.6mm


06:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

30°

Raindrop

0.6mm

07:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

29°

Raindrop

0.6mm

08:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

29°

Raindrop

0.8mm

09:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

30°

Raindrop

0.7mm

10:30 PM

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

30°

Raindrop

0.3mm

11:30 PM

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

30°

Raindrop

0.4mm

12:30 AM

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

29°

Raindrop

0.5mm

01:30 AM

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

29°

Raindrop

0.6mm

02:30 AM

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

29°

Raindrop

0.7mm

03:30 AM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

29°

Raindrop

0.9mm


04:30 AM

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng mga kulog at kidlat

28°

Raindrop

1mm

05:30 AM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

28°

Raindrop

0.9mm

06:30 AM

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

28°

Raindrop

0.7mm

07:30 AM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

29°

Raindrop

0.5mm

08:30 AM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

30°

Raindrop

0.2mm

09:30 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

31°

Raindrop

0.1mm

10:30 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

32°

Raindrop

0.1mm

11:30 AM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

33°

Raindrop

0.1mm

12:30 PM

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

34°

Raindrop

0.1mm

01:30 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

35°

Raindrop

0.1mm


02:30 PM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

35°

Raindrop

0.1mm

03:30 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

35°

Raindrop

0mm

04:30 PM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

34°

Raindrop

0mm

05:30 PM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

34°

Raindrop

0.1mm

06:30 PM

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Araw at may posibilidad ng konting ulan

34°

Raindrop

0.3mm

07:30 PM

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

Ilang kulog at kidlat, may liwanag rin

32°

Raindrop

0.4mm

08:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

32°

Raindrop

0.5mm

09:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

32°

Raindrop

0.5mm

10:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

31°

Raindrop

0.5mm

11:30 PM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

31°

Raindrop

0.5mm


12:30 AM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

30°

Raindrop

0.4mm

01:30 AM

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

Maulap at may posibilidad ng kulog at kidlat

30°

Raindrop

0.3mm

02:30 AM

Paglilinaw at may posibilidad ng konting ulan

Paglilinaw at may posibilidad ng konting ulan

29°

Raindrop

0.2mm

03:30 AM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

29°

Raindrop

0.2mm

04:30 AM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

29°

Raindrop

0.2mm

05:30 AM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

28°

Raindrop

0.1mm

06:30 AM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

28°

Raindrop

0mm