Forecast sa loob ng 14 na araw Mosul

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Mosul.


Martes, Hunyo 25
Nagniningning na maaliwalas na panahon

27° / 43°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 9
Miyerkules, Hunyo 26
Madaming araw, may ilang ulap

27° / 44°

Wind direction
2
Sun 85%

Madaming araw, may ilang ulap

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 9
Huwebes, Hunyo 27
Nagniningning na maaliwalas na panahon

27° / 43°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Biyernes, Hunyo 28
Nagniningning na maaliwalas na panahon

26° / 43°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Sabado, Hunyo 29
Nagniningning na maaliwalas na panahon

27° / 42°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Linggo, Hunyo 30
Nagniningning na maaliwalas na panahon

27° / 42°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8

Lunes, Hulyo 1
Nagniningning na maaliwalas na panahon

26° / 41°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Martes, Hulyo 2
Nagniningning na maaliwalas na panahon

26° / 42°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Miyerkules, Hulyo 3
Nagniningning na maaliwalas na panahon

27° / 43°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Huwebes, Hulyo 4
Nagniningning na maaliwalas na panahon

28° / 43°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Biyernes, Hulyo 5
Nagniningning na maaliwalas na panahon

27° / 44°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8

Sabado, Hulyo 6
Nagniningning na maaliwalas na panahon

28° / 44°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Linggo, Hulyo 7
Nagniningning na maaliwalas na panahon

28° / 44°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Lunes, Hulyo 8
Nagniningning na maaliwalas na panahon

28° / 44°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8
Martes, Hulyo 9
Nagniningning na maaliwalas na panahon

29° / 44°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 8