Forecast sa loob ng 48 oras Mosul

Ang panahon bawat oras sa darating na 48 na oras sa Mosul.


09:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

35°

Raindrop

0mm

10:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

37°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

39°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

40°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

40°

Raindrop

0mm

02:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

41°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

42°

Raindrop

0mm

04:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

41°

Raindrop

0mm

05:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

40°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

40°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

38°

Raindrop

0mm


08:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

34°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

33°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

32°

Raindrop

0mm

11:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

31°

Raindrop

0mm

12:00 AM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

30°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

29°

Raindrop

0mm

02:00 AM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

28°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

27°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

27°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

26°

Raindrop

0mm


06:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

26°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

29°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

33°

Raindrop

0mm

09:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

35°

Raindrop

0mm

10:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

37°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

39°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

40°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

41°

Raindrop

0mm

02:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

42°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

43°

Raindrop

0mm


04:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

43°

Raindrop

0mm

05:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

42°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

42°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

40°

Raindrop

0mm

08:00 PM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

37°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

36°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

34°

Raindrop

0mm

11:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

32°

Raindrop

0mm

12:00 AM

Malawak na paglilinaw

Malawak na paglilinaw

31°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

31°

Raindrop

0mm


02:00 AM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

30°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

29°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

28°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

28°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

28°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

29°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

33°

Raindrop

0mm