Forecast sa loob ng 14 na araw Nova Iguaçu

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Nova Iguaçu.


Linggo, Marso 3
Nagniningning na maaliwalas na panahon

22° / 32°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 12
Lunes, Marso 4
Nagniningning na maaliwalas na panahon

23° / 34°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0 mm
Tsansa ng presipitasyon 0%
UV index 12
Martes, Marso 5
Nagniningning na maaliwalas na panahon

24° / 33°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.5 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 12
Miyerkules, Marso 6
Araw, pero may ilang ulan

24° / 30°

Wind direction
4
Sun 55%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 9
Huwebes, Marso 7
Araw, pero may ilang ulan

24° / 29°

Wind direction
4
Sun 60%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 9.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 9
Biyernes, Marso 8
Posible ang malalakas na ulan

24° / 29°

Wind direction
3
Sun 45%

Posible ang malalakas na ulan

Kabuuang presipitasyon 12.2 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 7

Sabado, Marso 9
Araw, pero may ilang ulan

23° / 28°

Wind direction
4
Sun 40%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 9.5 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 6
Linggo, Marso 10
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

23° / 29°

Wind direction
3
Sun 70%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 4.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 9
Lunes, Marso 11
Araw, pero may ilang ulan

24° / 29°

Wind direction
3
Sun 65%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 4 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 9
Martes, Marso 12
Araw, pero may ilang ulan

25° / 29°

Wind direction
3
Sun 60%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 7.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 95%
UV index 8
Miyerkules, Marso 13
Araw, pero may ilang ulan

24° / 28°

Wind direction
3
Sun 55%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 6.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 7

Huwebes, Marso 14
Araw, pero may ilang ulan

24° / 28°

Wind direction
3
Sun 55%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 3.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 80%
UV index 7
Biyernes, Marso 15
Araw, pero may ilang ulan

24° / 28°

Wind direction
3
Sun 70%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 9
Sabado, Marso 16
Araw, pero may ilang ulan

24° / 28°

Wind direction
3
Sun 50%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 7.3 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 6
Linggo, Marso 17
Araw, pero may ilang ulan

24° / 27°

Wind direction
3
Sun 50%

Araw, pero may ilang ulan

Kabuuang presipitasyon 5.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 90%
UV index 6