Forecast sa loob ng 14 na araw Phoenix

Tignan ang panahon sa darating na 14 na araw sa Phoenix.


Lunes, Hunyo 24
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

30° / 41°

Wind direction
4
Sun 75%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 2.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 70%
UV index 11
Martes, Hunyo 25
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

32° / 42°

Wind direction
4
Sun 75%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 4.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 85%
UV index 10
Miyerkules, Hunyo 26
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

32° / 41°

Wind direction
4
Sun 65%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 5%
UV index 11
Huwebes, Hunyo 27
Ilang kulog at kidlat, may araw rin

31° / 42°

Wind direction
4
Sun 90%

Ilang kulog at kidlat, may araw rin

Kabuuang presipitasyon 1 mm
Tsansa ng presipitasyon 30%
UV index 11
Biyernes, Hunyo 28
Nagniningning na maaliwalas na panahon

31° / 42°

Wind direction
4
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 11
Sabado, Hunyo 29
Nagniningning na maaliwalas na panahon

31° / 43°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 10%
UV index 11

Linggo, Hunyo 30
Nagniningning na maaliwalas na panahon

33° / 43°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 11
Lunes, Hulyo 1
Nagniningning na maaliwalas na panahon

32° / 43°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 15%
UV index 11
Martes, Hulyo 2
Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

32° / 42°

Wind direction
3
Sun 85%

Madaming araw, may mga ulap na parang belo rin

Kabuuang presipitasyon 0.7 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 9
Miyerkules, Hulyo 3
Araw at may posibilidad ng konting ulan

31° / 40°

Wind direction
3
Sun 85%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 2.4 mm
Tsansa ng presipitasyon 70%
UV index 8
Huwebes, Hulyo 4
Nagniningning na maaliwalas na panahon

30° / 41°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.6 mm
Tsansa ng presipitasyon 20%
UV index 10

Biyernes, Hulyo 5
Nagniningning na maaliwalas na panahon

31° / 41°

Wind direction
3
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 25%
UV index 10
Sabado, Hulyo 6
Araw at may posibilidad ng konting ulan

31° / 41°

Wind direction
3
Sun 90%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 60%
UV index 10
Linggo, Hulyo 7
Araw at may posibilidad ng konting ulan

31° / 42°

Wind direction
2
Sun 90%

Araw at may posibilidad ng konting ulan

Kabuuang presipitasyon 1.1 mm
Tsansa ng presipitasyon 40%
UV index 10
Lunes, Hulyo 8
Nagniningning na maaliwalas na panahon

32° / 42°

Wind direction
2
Sun 90%

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Kabuuang presipitasyon 0.8 mm
Tsansa ng presipitasyon 30%
UV index 9