Forecast sa loob ng 48 oras Porto Alegre

Ang panahon bawat oras sa darating na 48 na oras sa Porto Alegre.


03:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

15°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

14°

Raindrop

0.15mm

05:00 AM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

14°

Raindrop

0.27mm

06:00 AM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

14°

Raindrop

0.3mm

07:00 AM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

14°

Raindrop

0.8mm

08:00 AM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

14°

Raindrop

1.1mm

09:00 AM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

14°

Raindrop

0.5mm

10:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

15°

Raindrop

0.1mm

11:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

15°

Raindrop

0.1mm

12:00 PM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

16°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

16°

Raindrop

0mm


02:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

16°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

17°

Raindrop

0mm

04:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

17°

Raindrop

0mm

05:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

16°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

15°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

14°

Raindrop

0mm

08:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

14°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Malinaw na panahon

Malinaw na panahon

14°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm

11:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm


12:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm

02:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

13°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

13°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

13°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

13°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

13°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

13°

Raindrop

0mm

09:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

14°

Raindrop

0mm


10:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

15°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

15°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

16°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

16°

Raindrop

0mm

02:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

16°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

17°

Raindrop

0mm

04:00 PM

Madaming ulap at kaunting araw

Madaming ulap at kaunting araw

16°

Raindrop

0mm

05:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

16°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

15°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

15°

Raindrop

0mm


08:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

15°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

15°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

15°

Raindrop

0mm

11:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm

12:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm

02:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm