Forecast sa loob ng 48 oras Xining

Ang panahon bawat oras sa darating na 48 na oras sa Xining.


09:00 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

16°

Raindrop

0mm

10:00 AM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

18°

Raindrop

0mm

11:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

20°

Raindrop

0mm

12:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

21°

Raindrop

0mm

01:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

23°

Raindrop

0mm

02:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

24°

Raindrop

0mm

03:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

26°

Raindrop

0mm

04:00 PM

Nagniningning na maaliwalas na panahon

Nagniningning na maaliwalas na panahon

26°

Raindrop

0mm

05:00 PM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

25°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

24°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

23°

Raindrop

0mm


08:00 PM

Ulap na parang belo, may araw din

Ulap na parang belo, may araw din

22°

Raindrop

0mm

09:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

21°

Raindrop

0mm

10:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0.1mm

11:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

20°

Raindrop

0mm

12:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

19°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

18°

Raindrop

0mm

02:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

17°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

17°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

16°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

16°

Raindrop

0mm


06:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

16°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

16°

Raindrop

0.3mm

08:00 AM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

16°

Raindrop

1.1mm

09:00 AM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

16°

Raindrop

2.1mm

10:00 AM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

18°

Raindrop

2.7mm

11:00 AM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

17°

Raindrop

2.6mm

12:00 PM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

17°

Raindrop

2.3mm

01:00 PM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

18°

Raindrop

2.2mm

02:00 PM

Abuhin at may ilang oras na ulan

Abuhin at may ilang oras na ulan

18°

Raindrop

1.6mm

03:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

18°

Raindrop

0.8mm


04:00 PM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

18°

Raindrop

0.3mm

05:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

18°

Raindrop

0mm

06:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

18°

Raindrop

0mm

07:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

17°

Raindrop

0mm

08:00 PM

Maulap na may kaunting ambon

Maulap na may kaunting ambon

16°

Raindrop

0.1mm

09:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

16°

Raindrop

0.8mm

10:00 PM

Maulap na may kaunting ulan

Maulap na may kaunting ulan

14°

Raindrop

0.7mm

11:00 PM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0.1mm

12:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

14°

Raindrop

0mm

01:00 AM

Lubos na maulap

Lubos na maulap

13°

Raindrop

0mm


02:00 AM

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

Ilang paglilinaw, madalas may ulap

13°

Raindrop

0mm

03:00 AM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

12°

Raindrop

0mm

04:00 AM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

12°

Raindrop

0mm

05:00 AM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

12°

Raindrop

0mm

06:00 AM

Paglilinaw, may ulap din

Paglilinaw, may ulap din

12°

Raindrop

0mm

07:00 AM

Madalas na araw, may ulap din

Madalas na araw, may ulap din

12°

Raindrop

0mm

08:00 AM

Madaming araw, may ilang ulap

Madaming araw, may ilang ulap

13°

Raindrop

0mm